Kontakt

IMPERIN Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

Tel.: +48.796160428
E-mail: biuro@imperin.pl

KRS: 0000765710
NIP: 9462685600
REGON: 38225004000000

Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.
Kapitał zakładowy: 5.000.00 zł (w całości wpłacony).